Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens Massage Laurentius van u heeft, wat hiermee gebeurt, hoe wij die beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Massage Laurentius

Massage Laurentius is een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van massage.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Massage Laurentius verzamelt van zijn klanten uitsluitend gewone persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens.

Deze gegevens worden bewaard in een mySQL database die beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (i.v.m. betaling product)

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

De gegevens in de database worden gebruikt voor het bijhouden van de reserveringen van behandelingen op het gebied van massage

Wie hebben er toegang tot deze gegevens

Slechts de eigenaar van Massage Laurentius heeft toegang tot de volledige dataset. Verder heeft niemand toegang.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Massage Laurentius bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen onze klanten en het bedrijf. Daarna worden de gegevens verwijderd de database waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

Bescherming van uw gegevens

Zoals hierboven omschreven worden uw gegevens digitaal bewaard in onze online database. De eigenaar beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord, welke wordt verwijderd zodra het bedrijf wordt beëindigd.  

Gegevens delen met derden

Massage Laurentius speelt nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van onze klanten persoonsgegevens door aan externe (commerciële) partijen.

Website

De website slaat persoonsgegevens van onze klanten op in een online database, die beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord, wat alleen bij de eigenaar bekend is.

Cookies

Deze website zelf maakt geen gebruik van Cookies. Wel maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics (statistiekenprogramma). Google Analytics plaatst daarvoor een cookie op uw computer, aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Statistieken

Deze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip van het bezoek

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat de website geen IP-adressen opslaat en u op deze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulieren

Indien u gebruik maakt van het contactformulier of inschrijfformulier op deze website beschikken wij over de persoonsgegevens die u op dit formulier invult. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door anderen, omdat deze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.

Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij uw vraag of inschrijving hebben beantwoord wordt deze e-mail door ons verwijderd. 

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@massagelaurentius.nl Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen.

WeCreativez WhatsApp Support
Je kunt hier je vragen stellen
👋Hoi, waarmee kan ik je helpen?